O nás

Rády bychom vás seznámily se vznikajícím multifunkčním komunitním centrem, které začne působit v obci Záryby. Konkrétně téměř uprostřed obce, v těsné blízkosti návesního rybníka v prostorách bývalého obecního úřadu. Iniciativy se ujala skupina čtyř aktivních žen, které mají za to, že by v Zárybech mohl vzniknout prostor pro setkávání, tvoření a vzdělávání. Místo otevřené pro všechny věkové kategorie od maminek s malými dětmi až po seniory. Komunitní centrum otevřené celodenně jak pro plánovaný program, tak pro volné setkávání a činnost spolků. V Zárybech takové místo zatím není a my bychom to chtěly změnit a od 1.9.2017 začít.

Program komunitního centra bude v dopoledních hodinách nabízet aktivity především pro maminky s dětmi, odpoledne se zde budou moci scházet školní děti jak ze zárybské základní školy určené pro děti od 1.- 5. třídy, tak pro děti, které již navštěvují školy v blízkém okolí. Děti budou moci využívat centra od brzkých odpoledních hodin až do 19h k volnočasovým aktivitám, jejichž nabídka budereagovat na přání a potřeby dětí a rodičů. Náplní centra budou i kreativní dílny, vzdělávací kurzy, promítání, v budoucnu snad také knihovna nebo zkrátka jen posezení u kávy, povídání a sdílení. Velmi bychom chtěly podporovat a vytvořit prostor pro mezigenerační setkávání, vyprávění a čtení z místní kroniky. A protože v naší obci dlouhodobě a úspěšně fungují spolky a instituce, jsou v komunitním centru vítány a i ony se budou podílet na jeho programu.

Základní plán nabídky získává již pevné obrysy také díky spolupráci s místními občany, kteří nám pomohli lépe pochopit jejich skutečné potřeby vyplněním dotazníku. Jsme otevřené každému námětu, připomínce a oceníme podporu našeho záměru.
Zakladatelkami Komunitního centra Záryby jsou:

Mgr. Petra Imlaufová

Mgr., BcA. Radka Faltusová

Mgr. Klára Pirklová Ph.D.

Ing. Jana Urbanová