O nás

Komunitní centrum Záryby je spolek založený skupinou čtyř aktivních žen z obce. Rozhodli jsme se využít příležitosti, která vznikla po přestěhování obecního úřadu do nových prostor. Založily jsme spolek, zaktivizovaly na dvě desítky lidí a společně – svépomocí – během letních měsíců 2017 prostory renovovali. Vybavení prostor je z 90% realizováno prostřednictvím darů od místních občanů.

Aktuálně pracujeme na tom, aby tyto prostory byly efektivně využívány k tomu, oč je zájem. Od října 2017 se zde ke svým schůzkám pravidelně schází oddíl mladých zárybských hasičů Soptík, je tu klubovna dětského oddílu Pionýr, realizuje se zde kroužek výtvarky pro školní děti, přírodovědecký kroužek pro školní i školkové děti a tvůrčí dílny a vzdělávací kurzy pro dospělé.

Do budoucna bychom chtěly rozjet klubovou kavárnu, pravidelné tvůrčí dílny a vzdělávací kurzy. Velmi bychom chtěly podporovat a vytvořit prostor pro mezigenerační setkávání. A protože v naší obci dlouhodobě a úspěšně fungují spolky a instituce, jde nám také hodně o propojování, spolupráci a vzájemnou podporu.

Základní plán nabídky získává již pevné obrysy také díky spolupráci s místními občany, kteří nám pomohli lépe pochopit jejich skutečné potřeby vyplněním dotazníku. Jsme otevřené každému námětu, připomínce a oceníme podporu našeho záměru.


Zakladatelkami Komunitního centra Záryby jsou:Mgr. Petra Imlaufová

Mgr., BcA. Radka Faltusová

Mgr. Klára Pirklová Ph.D.

Ing. Jana UrbanováKontaktujte nás na kczaryby@seznam.cz či na telefonu 605 734 985.