O nás

Komunitní centrum Záryby je spolek založený skupinou čtyř aktivních žen ze Záryb a Martinova. Ty se rozhodly využít příležitosti, jež nastala po přestěhování obecního úřadu do nových prostor. Původní budova situovaná v nádherném místě zárybské návsi se v červenci 2017 uvolnila. Založily spolek, zaktivizovaly na dvě desítky lidí a společně – svépomocí – během letních měsíců 2017 prostory renovovali. Vybavení prostor je z 90% realizováno prostřednictvím darů od místních občanů.

Aktuálně spolek pracuje na tom, aby tyto prostory byly efektivně využívány. Od října 2017 se zde ke svým schůzkám pravidelně schází oddíl mladých zárybských hasičů Soptík, je tu klubovna dětského oddílu Pionýr, realizuje se zde výtvarný kroužek pro školní děti, přírodovědecký kroužek pro školní i školkové děti a tvůrčí dílny a vzdělávací kurzy pro dospělé.

Do budoucna je v plánu rozjet klubovou kavárnu, organizovat pravidelné tvůrčí dílny a vzdělávací kurzy. Spolku jde o to, aby se v prostorách Komunitního centra Záryby vytvořil prostor pro pravidelná mezigenerační sousedská setkávání. A protože v naší obci dlouhodobě a úspěšně fungují spolky a instituce, jde nám také hodně o propojování, spolupráci a vzájemnou podporu.

Jsme otevřené každému námětu, připomínce a oceníme podporu našeho záměru. Kontaktovat nás můžete na kczaryby@seznam.cz či na telefonu 605 734 985.


Stanovy spolku si můžete pročíst ZDE.


Výroční zprávy spolku naleznete v sekci Aktuality.


Zakladatelkami Komunitního centra Záryby jsou:Mgr. Petra Imlaufová

Mgr., BcA. Radka Faltusová

Mgr. Klára Pirklová Ph.D., předsedkyně

Ing. Jana Urbanová