logo kc zarybySpolupracujeme a děkujemeDěkujeme všem, kteří podporují Komunitní centrum Záryby finančně, materiálně ci svou dobrovolnou prací. Bez nich by Komunitní centrum Záryby nemohlo fungovat.Hlavní podporovatel:

logo obec zarybyPro rok 2018 je část z aktivit KCZ financována z prostředků projektu “Živá komunita” od:logo nadace via
V loňském roce získalo KCZ podporu od:


logo obec zarybyRekonstrukce prostor na návsi by nebyla možná; bez několika desítek drobných dárců, kteří přispěli většími či menšími dary.Zejména děkujeme manželům Martinovi a Kláře Rejškovým za darované barvy k výmalbě interiéru KC Záryby.

Manželům Jaroslavovi a Ivaně Burešovým děkujeme zase za darovanou IT techniku.

Nemalé díky patří také všem dobrovolníkům, aktivním členům, brigádníkům, nadšencům.ZÁRYBY SOBĚ!

DĚKUJEME!logo srdce

Chcete také podpořit tuto sousednskou iniciativu, jíž je Komunitní centrum Záryby? Chcete přispět k rozvoji komunitního života v naší obci?

Způsoby, jimiž můžete KCZ podpořit, je více. Najdete je ZDE.